Aktualnosci
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Logowanie - tylko dla Członków
Dziasiaj22
Wczoraj36
Wszystkich odwiedzin218517
Start
 

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie

Zjazd Sprawozdawczy

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie odbył się  dniu 18 lipca 2017 roku w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach w dawnej rezydencji rodziny Mielżyńskich.

W Zjeździe udział wzięło 36 delegatów z grona 57 wybranych na Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów w 2014 roku. (co stanowi 63 % kworum).

 

W Zjeździe wzięli udział następujący goście:

Krzysztof Nykiel – prezes KZPBC,

Roman Kubiak - Prezes Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A.

Maciej Grobelny - Dyrektor d/s surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A

.Marcin Kołata     - Kierownik d/s surowcowych rejonu Miejska Górka,

Henryk Ławiński – specjalista d/s doradztwa i doświadczalnictwa,

Adam Kostrzewski – Menadżer ds. surowcowych Nordzucker Polska S.A.

Ryszard Napierała – Prezes WZPBC w Poznaniu,

Stanisław Stolarczyk – Prezes ZZBC w Głogowie.

 

 

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie Pan Krzysztof Jachimowski, obradom przewodniczył Andrzej Kubiak v-ce przewodniczącym został Jan Szkudlarczyk  a sekretarzem Antoni Grzebisz.

 

Sprawozdanie z działalności Związku za rok 2016 przedstawił Prezes Krzysztof Jachimowski, w którym poinformował Delegatów Zjazdu między innymi o strukturze organizacyjnej Związku.

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie działała w dwóch rejonach plantacyjnych należących do Nordzucker Polska S.A. i Pfeifer & Langen Polska S.A. Zrzesza 1930  plantatorów, w tym z rejonu kontraktacji:

-        Cukrowni Gostyń      - 828 plantatorów   - areał uprawy 3009 ha

-        Cukrowni Góra          - 241 plantatorów   - areał uprawy 2508 ha

-        Cukrowni Kościan     -   96 plantatorów   - areał uprawy   491 ha

-        Cukrowni Miejska Górka      - 615 plantatorów – areał uprawy 2615 ha

-        Cukrowni Wschowa  - 150 plantatorów.  - areał uprawy 1370 ha.

Plantatorzy, członkowie naszego Związku uprawiają buraki cukrowe na areale 9993 ha. Rok 2016 był udany dla plantatorów uprawiających buraki cukrowe, ponieważ przebieg pogody spowodował, iż osiągnięte plony oraz jakość zebranych buraków były satysfakcjonujące.     Problemem był zbiór buraków cukrowych we wrześniu ze względu na brak opadów i bardzo wysokie temperatury (na glebach zwięzłych występowały straty wykopkowe).

Przerób buraków cukrowych w zakładach przerobowych przebiegał sprawnie, bez większych awarii. Dostawy buraków cukrowych do zakładów przerobowych przebiegały zgodnie z harmonogramem pomimo dużej ilości opadów w październiku i listopadzie.

 

 

 

 

Plantatorzy sprzedający buraki cukrowe do Pfeifer & Langen Polska SA uzyskali w kampanii przerobu buraków cukrowych 2016/2017 następujące wyniki:

Cukrownia Gostyń

-        średni plon buraków cukrowych   66,91 t/ha

-        średnia polaryzacja                        17,34 %

-        średnie zanieczyszczenie                 9,00 %

-        biologiczny plon cukru z 1 ha        11,6 t

Cukrownia Miejska Górka

-       średni plon buraków cukrowych    59,04 t/ha

-       średnia polaryzacja                         17,37 %

-       średnie zanieczyszczenie                  8,98 %

-       biologiczny plon cukru z 1 ha         10,26 t

Plantatorzy sprzedający buraki cukrowe do Nordzucker Polska SA w kampanii 2016/2017 uzyskali następujące wyniki:

Cukrownia Opalenica

- średni plon buraków cukrowych           70,89 t/ha

- średnia polaryzacja                                16,79 %

- średnie zanieczyszczenie                         9,82 %

- biologiczny plon cukru z 1 ha               12,4 t

 

Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie w 2016 roku organizował wyjazdy szkoleniowe na tzw Dni Pola organizowane przez Producentów cukru.

Zarządy Rejonowe organizowały lustrację pól buraków cukrowych w swoich rejonach kontraktacji, podczas których oceniano stan plantacji buraków cukrowych, porównywano różne technologie uprawy i ochrony herbicydowej zwracając szczególną uwagę na możliwość obniżenia kosztów uprawy buraków cukrowych.

W okresie kampanii przerobu buraków cukrowych Związek prowadził kontrolę skupu buraków cukrowych oraz nadzorował pracę laboratorium surowcowego, w którym dokonywano oceny jakości dostarczanego przez plantatorów surowca.

Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie zwrócił się z apelem do negocjujących ogólnopolskie porozumienie branżowe o uwzględnienie bardzo ważnych dla plantatorów kwestii takich jak:

-                   gwarancji uprawy buraków cukrowych dla plantatorów posiadających prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych,

-                   gwarancji uzgodnień cenowych pomiędzy Regionalnymi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego a Producentami cukru,

-                   premii za wczesne i późne dostawy,

-                   kompleksowej obsługi dostaw,

-                   własności wysłodków,

-                   prowadzenie kontroli odbioru surowca w cukrowniach przez stronę plantatorską.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku przedstawił Jacek Pawłowski.

Delegaci otrzymali sprawozdanie finansowe za rok rozliczeniowy 2016 oraz preliminarz wydatków na 2017 rok.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczego przyjęli sprawozdanie Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

 

Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie ufundował statuetki „Kryształowy Burak” za wybitne zasługi w uprawie buraka cukrowego, które otrzymali:

-                   Henryk Ławiński – specjalista ds. doradztwa i doświadczalnictwa Pfeifer & Langen Polska

-                   Jan Szkudlarczyk – wieloletni vice prezes OHZ Garzyn i członek Zarządu Okręgowego

-                   Jan Majorek – wieloletni Prezes Rejonowego Związku Buraka w Kościanie.

 

W dalszej części Zjazdu Prezes Krajowego Związku Krzysztof Nikiel przedstawił informację dotyczącą rynku cukru a w szczególności wyników produkcyjnych, areału zasiewów, produkcji oraz konsumpcji cukru w Europie, cen zakupu surowca, wsparcia związanego z produkcją buraków cukrowych (płatności do buraków cukrowych).

Uczestnicy Zjazdu i zaproszeni goście przystąpili do dyskusji.

 

Pan Krzysztof Nikiel poinformował, iż 19 kwietnia zostało podpisane ogólnopolskie porozumienie branżowe, które wprowadza między innymi obowiązek uzgodnień warunków umów kontraktacyjnych, odbioru wszystkich buraków cukrowych pochodzących z areału uprawy określonego w umowie kontraktacyjnej, negocjacji wymogów dotyczących korzeni buraków cukrowych, konieczności stosowania premii za wczesne i późne dostawy oraz zasadę że wysłodki buraczane są należne plantatorom.  Porozumienie branżowe scali całą branżę i będzie stanowić ramy dla kontraktacji buraków cukrowych w Polsce.  Areał uprawy buraków cukrowych w Polsce wzrósł do areału 232 tys ha, co znacząco wpłynie na wzrost produkcji cukru. Bardzo ważnym będzie zniesienie barier celnych i wyeksportowanie cukru na rynki poza Unię Europejską.

 

Pan Adam Kostrzewski stwierdził, iż Producent cukru Nordzucker Polska S.A. po przeprowadzonej konsultacji z Komisją mieszaną przy Nordzucker Polska S.A. będzie proponował plantatorom  umowy kontraktacyjne na rok 2018/2019 i lata następne

W najbliższym czasie rozpoczniemy proces podpisywania umów kontraktacyjnych z plantatorami. Plantatorzy będą mieli wybór, które z wymienionych umów podpiszą.

-                   umowa jednoroczna - cena stała,

-                   umowa jednoroczna - cena zmienna,

-                   umowa trzyletnia - cena stała,

-                   umowa trzyletnia – cena zmienna.

Próg ilościowy kontraktacji w ramach umowy trzyletniej został ustalony na poziomie do 50% kontraktacji indywidualnej. Producent cukru Nordzucker Polska S.A. planuje wprowadzić mechanizm automatycznej oceny zanieczyszczeń Reuepro i wprowadzić nowe regulacje dotyczące udziału plantatora w kosztach transportu buraków cukrowych.

 

Pan Roman Kubiak stwierdził, iż będziemy musieli zmierzyć się z bardzo dużą nadwyżką cukru w Polsce. Cukier nadwyżkowy będziemy musieli wyeksportować na rynki poza Unię Europejską.

Po 2020 roku plantatorzy buraków cukrowych w Polsce nie będą otrzymywali wsparcia związanego z produkcją tzw dopłat cukrowych. Plantatorzy buraków cukrowych będą musieli nauczyć się produkować buraki cukrowe z zyskiem bez dopłat cukrowych. W chwili obecnej obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie w opłacalności produkcji buraków cukrowych u poszczególnych plantatorów. Należy zatem wprowadzić nowe technologie uprawy buraków cukrowych ograniczające koszty. Wśród naszych plantatorów jest rzesza gospodarstw socjalnych,          w których uprawa buraków cukrowych może stać się nie opłacalna.  Należy dostarczyć tym gospodarstwom technologie uprawy dostosowane do mniejszych areałów.

 

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2017 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Środa WielkopolskaPobierz

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2017 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Gostyń i Miejska GórkaPobierz

 

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2016 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Środa WielkopolskaPobierz

 

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2016 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Gostyń, Cukrownia Miejska GórkaPobierz

 

W tym roku kurs wymiany euro na potrzeby dopłat bezpośrednich jest nieznacznie, bo o 7 groszy wyższy niż rok temu – wynosi on 4,3192 zł za 1 euro. Resort rolnictwa podał zatem proponowane stawki poszczególnych dopłat na rok 2016.

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie po przeliczeniu ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dopłaty będą wyższe. Nieznacznie wzrosną stawki dopłat podstawowych oraz do roślin białkowych. Wiele rodzajów płatności będzie jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem niższe.

W projektowanych rozporządzeniach stawki dopłat na 2016 rok zostały określone w następującej wysokości (w nawiasach podajemy różnice w porównaniu do ubiegłego roku):

 1. Jednolita płatność obszarowa    462,05 zł/ha (+ 8,35)
 2. Płatność za zazielenienie    310,10 zł/ha (+ 5,79)
 3. Płatność dla młodego rolnika    231,97 zł/ha (- 27,00)
 4. Płatność dodatkowa        172,79 zł/ha (+ 2,57)
 5. Płatność do bydła    256,20 zł/szt. (- 5,17)
 6. Płatność do krów    322,62 zł/szt. (+ 8.34)
 7. Płatność do owiec    111,95 zł/szt. (- 4,61)
 8. Płatność do kóz    68,25 zł/szt. (- 9,55)
 9. Płatność do roślin wysokobiałkowych    430,49 zł/ha (+ 15,28)
 10. Płatność do chmielu        2 317,00 zł/ha (+ 5,68)
 11. Płatność do ziemniaków skrobiowych    1 287,75 zł/ha (- 99,37)
 12. Płatność do buraków cukrowych    1 952,25 zł/ha (- 186,20)
 13. Płatność do pomidorów    3 074,09 zł/ha (- 1198,63)
 14. Płatność do owoców miękkich    904,78 zł/ha (-22,87)
 15. Płatność do lnu    289,94 zł/ha (- 121, 98)
 16. Płatność do konopi włóknistych    547,59 zł/ha (-24,90)
 17. Płatność do tytoniu - Virginia    4,12 zł/kg (-0,22)
 18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń    2,89 zł/kg (- 0,16).

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa i ARiMR, już od 17 października ma ruszyć wypłata zaliczek. Do rolników ma trafić do 70% należnych im płatności.  Tym razem, zgodnie z obietnicą prezesa ARiMR, wypłaty mają pójść bez opóźnień.

Oprac. gi, Fot. PE

 

Kurs euro i cena minimalna buraków

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

W kampanii 2016/17 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,3207 zł/euro.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro/t. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,3207 zł/euro wynosi 113,59 zł/t.

 

Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków

Kursem obowiązującym dla płatności związanej z produkcją buraków jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2016 r., i wynosi 4,3192 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść ok. 1952,25 zł/ha buraków kwotowych(tj.186,20 zł/ha mniej niż w roku ubiegłym)

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfelfer&Langen z przedstawicielami Producentów cukru, na którym strony uzgodniły , że za wszystkie buraki nie kwotowe dostarczone przez plantatorów w czasie kampanii 2015/2016 Producent Cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. zapłaci ostateczną cenę 80 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru (wzrost ceny o 10 zł/tonę). W kampanii buraczanej 2016/2017 za dostarczone przez plantatorów buraki nie kwotowe w ilości odpowiadającej 13% w stosunku do ilości wszystkich dostarczonych buraków kwotowych licząc indywidualnie dla danego plantatora Producent cukru zapłaci cenę 80 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru.Za pozostałe buraki nie kwotowe Producent cukru zapłaci cenę zaliczkową 50 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru.

 

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen z przedstawicielami Producentów cukru na którym ustalono , że plantatorzy dostarczający buraki cukrowe w kampanii 2016/2017 będą mieli możliwość wyboru ostatecznej ceny za jedną tonę buraków cukrowych kontraktowanych jakości standardowej na poziomie 28,57 Euro/tonę podpisując stosowny aneks do umowy na dostawę buraków cukrowych w roku 2016/2017.

 

Kampania do końca grudnia

Korzystne warunki pogodowe w październiku i listopadzie pozwoliły burakom na przyrost masy. Co miało też wpływ na początkowe wyniki zawartości cukru. Obecnie szacujemy, że średni plon wyniesie 52 t/ha, polaryzacja 17,5%.

W bieżącej kampanii z areału 171 tys. ha zostanie zebranych 8900 tys. ton buraków cukrowych, z których wyprodukuje się 1330 tys. t cukru.

Mniejszy o 20 tys. ha niż przed rokiem areał upraw buraków cukrowych i znacznie niższe plony (67 t/ha w poprzedniej kampanii) sprawiły, że przerób w cukrowniach rozpoczął się z 2-3 tygodniowym opóźnieniem i nie potrwa dłużej niż do końca roku.

 Pobierz