Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.


Życzy

Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie

Aktualnosci
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Logowanie - tylko dla Członków
Dziasiaj4
Wczoraj27
Wszystkich odwiedzin214672
Start
 

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2016 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Środa WielkopolskaPobierz

 

INSTRUKCJA odbioru buraków cukrowych na kampanię 2016 r dla Pfeifer & Langen S.A. - Cukrownia Gostyń, Cukrownia Miejska GórkaPobierz

 

W tym roku kurs wymiany euro na potrzeby dopłat bezpośrednich jest nieznacznie, bo o 7 groszy wyższy niż rok temu – wynosi on 4,3192 zł za 1 euro. Resort rolnictwa podał zatem proponowane stawki poszczególnych dopłat na rok 2016.

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie po przeliczeniu ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dopłaty będą wyższe. Nieznacznie wzrosną stawki dopłat podstawowych oraz do roślin białkowych. Wiele rodzajów płatności będzie jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem niższe.

W projektowanych rozporządzeniach stawki dopłat na 2016 rok zostały określone w następującej wysokości (w nawiasach podajemy różnice w porównaniu do ubiegłego roku):

 1. Jednolita płatność obszarowa    462,05 zł/ha (+ 8,35)
 2. Płatność za zazielenienie    310,10 zł/ha (+ 5,79)
 3. Płatność dla młodego rolnika    231,97 zł/ha (- 27,00)
 4. Płatność dodatkowa        172,79 zł/ha (+ 2,57)
 5. Płatność do bydła    256,20 zł/szt. (- 5,17)
 6. Płatność do krów    322,62 zł/szt. (+ 8.34)
 7. Płatność do owiec    111,95 zł/szt. (- 4,61)
 8. Płatność do kóz    68,25 zł/szt. (- 9,55)
 9. Płatność do roślin wysokobiałkowych    430,49 zł/ha (+ 15,28)
 10. Płatność do chmielu        2 317,00 zł/ha (+ 5,68)
 11. Płatność do ziemniaków skrobiowych    1 287,75 zł/ha (- 99,37)
 12. Płatność do buraków cukrowych    1 952,25 zł/ha (- 186,20)
 13. Płatność do pomidorów    3 074,09 zł/ha (- 1198,63)
 14. Płatność do owoców miękkich    904,78 zł/ha (-22,87)
 15. Płatność do lnu    289,94 zł/ha (- 121, 98)
 16. Płatność do konopi włóknistych    547,59 zł/ha (-24,90)
 17. Płatność do tytoniu - Virginia    4,12 zł/kg (-0,22)
 18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń    2,89 zł/kg (- 0,16).

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa i ARiMR, już od 17 października ma ruszyć wypłata zaliczek. Do rolników ma trafić do 70% należnych im płatności.  Tym razem, zgodnie z obietnicą prezesa ARiMR, wypłaty mają pójść bez opóźnień.

Oprac. gi, Fot. PE

 

Kurs euro i cena minimalna buraków

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

W kampanii 2016/17 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,3207 zł/euro.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro/t. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,3207 zł/euro wynosi 113,59 zł/t.

 

Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków

Kursem obowiązującym dla płatności związanej z produkcją buraków jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2016 r., i wynosi 4,3192 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść ok. 1952,25 zł/ha buraków kwotowych(tj.186,20 zł/ha mniej niż w roku ubiegłym)

 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfelfer&Langen z przedstawicielami Producentów cukru, na którym strony uzgodniły , że za wszystkie buraki nie kwotowe dostarczone przez plantatorów w czasie kampanii 2015/2016 Producent Cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. zapłaci ostateczną cenę 80 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru (wzrost ceny o 10 zł/tonę). W kampanii buraczanej 2016/2017 za dostarczone przez plantatorów buraki nie kwotowe w ilości odpowiadającej 13% w stosunku do ilości wszystkich dostarczonych buraków kwotowych licząc indywidualnie dla danego plantatora Producent cukru zapłaci cenę 80 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru.Za pozostałe buraki nie kwotowe Producent cukru zapłaci cenę zaliczkową 50 zł netto za jedną tonę niezależnie od zawartości cukru.

 

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen z przedstawicielami Producentów cukru na którym ustalono , że plantatorzy dostarczający buraki cukrowe w kampanii 2016/2017 będą mieli możliwość wyboru ostatecznej ceny za jedną tonę buraków cukrowych kontraktowanych jakości standardowej na poziomie 28,57 Euro/tonę podpisując stosowny aneks do umowy na dostawę buraków cukrowych w roku 2016/2017.

 

Kampania do końca grudnia

Korzystne warunki pogodowe w październiku i listopadzie pozwoliły burakom na przyrost masy. Co miało też wpływ na początkowe wyniki zawartości cukru. Obecnie szacujemy, że średni plon wyniesie 52 t/ha, polaryzacja 17,5%.

W bieżącej kampanii z areału 171 tys. ha zostanie zebranych 8900 tys. ton buraków cukrowych, z których wyprodukuje się 1330 tys. t cukru.

Mniejszy o 20 tys. ha niż przed rokiem areał upraw buraków cukrowych i znacznie niższe plony (67 t/ha w poprzedniej kampanii) sprawiły, że przerób w cukrowniach rozpoczął się z 2-3 tygodniowym opóźnieniem i nie potrwa dłużej niż do końca roku.

 Pobierz